Puma Makettklub története

Sokáig úgy tűnt, mintha átok ülne a kecskeméti makettezőkön – legalábbis, ami a klubalapítást illeti. A ’90-es években ugyan kétszer is történt próbálkozás egy, az érdeklődőket tömörítő szervezet létrehozására; ám a kezdeményezés mindkét esetben csak néhány hónapig működött. 

Aztán 2005-ben Temesvári Péter – néhány barátjával karöltve – úgy döntött, újabb kísérletet tesz a hobbi művelőinek összefogására. Az – akkor még – „névtelen” makettklub híre gyorsan elterjedt a városban, s a taglétszám 10 fő körülire emelkedett. A szervezést alapjaiban segítette, hogy a kör stabil otthonra lelt a kecskeméti Helyőrségi Klubban, s annak munkájába szervesen bekapcsolódott. 

Bár a társaság érdeklődési köre meglehetősen szerteágazó volt, nem telt el hosszú idő, és igazi csapat formálódott. A közös hobbi talaján barátságok születtek, s a klubtagok már kevésnek érezték a kéthetenkénti összejöveteleket. Ekkor alakult ki a máig érvényes rendszer: a „hivatalos” (Ragacsnak nevezett) foglalkozás a Tiszti Klubban, a köztes heteken pedig az „informális” (Szivacsnak becézett) találkozó - egy városközponti sörözőben.

A csapat „összeforrásával” együtt járt a csapatszellem, a közös identitás kialakulása. A klub nevének kiválasztásánál – a lokálpatriotizmuson túl – fontos szempont volt a repülős és nemzeti hagyományok hangsúlyos megjelenítése. A „Puma” nevet és a logó használatát klubvezetőnk kérvényezte a Puma Egyesülettől. Megható és felemelő pillanat volt, amikor a klub első önálló kiállításának megnyitóján Hegedűs „Gege” Ernő alezredes úr – a Puma Egyesület Elnökeként – az engedélyt hivatalosan megadta. Megszületett a Puma Makettklub. Sajnos Elnök úr egy évvel később már nem lehetett velünk: csatlakozott „az égi Pumákhoz”, így következő kiállításunkat az Ő emléke előtt tisztelegve szerveztük meg. 

A Puma Makettklub tagjainak összetartozása hamarosan már külső jegyekben is megnyilvánult. Először egy kis jelvény jelent meg a hajtókán – a II. világháborús Puma-jelvény másolata –, majd Göcs László klubtársunk megszerkesztette és elindította honlapunkat. Utolsó elemként elkészült a pólónk, mely – az összetartozás kifejezésén túl – szimbolikájában (a Puma-jelvény, a fehér keresztes és az ék felségjel együttes szerepeltetésével) a Hazát szolgáló, s azért akár az életüket áldozó Pumák iránti tiszteletünket jeleníti meg. 

Mára hagyománnyá vált, hogy Puma Makettklub évente, egy hetes kiállítás keretében mutatja be az elkészült műveket a Helyőrségi Klubban. Az érdeklődők a klubnapokon túl itt is találkozhatnak a tagokkal, és közvetlenül ismerkedhetnek meg a makettezés alkotó, kreatív világával. A 2010. évi kiállítás különösen fontos helyet foglal el a klub életében, hiszen az ünnepélyes megnyitót Frankó Bandi bácsi – II. világháborús Puma pilóta –, és Punka György repüléstörténész – a Puma históriájának fáradhatatlan kutatója – tartotta. Ugyancsak ezen a kiállításon köszönthettük – először rendezvényeink történetében – más klubokból érkezett makettező barátainkat, akik megtiszteltek minket jelenlétükkel. 

2010 más területen is fordulópontot hozott klubunk életében. Az eredetileg Kecskemét és vonzáskörzetébe tartozó makettezőkön túl először csatlakoztak hozzánk az ország távolabbi szegletében élő barátaink, akik számára vonzó volt a Puma szellemiség, és közösségünk összetartása. Szintén új elemként jelent meg a „tiszteletbeli tagság” lehetősége. Első tiszteletbeli tagunk Joz Laan (Hollandia) lett, akinek fő érdeklődési területe a Magyar Légierő. A második Zsembera Józsi bátyánk, aki rengeteget tett és tesz a magyar makettezés ügyéért. A harmadik az egyik alapító – korábbi klubvezetőnk –, Temesvári Péter lett. 

Az utóbbi években csatlakozottak révén mára szinte minden makettező „szakág” képviselteti magát: a tagok repülő, harcjármű, polgári jármű, hajó, sőt sci-fi maketteket is építenek az egészen kis méretarányoktól az „óriásokig”. A találkozókon építési és festési technikákat tanulunk egymástól, elemezzük az elkészült kiteket, segítünk a készülő munkák pontosabb elkészítésében. Közösen szervezzük meg az egyes kiállítások, rendezvények, múzeumok látogatását itthon és külföldön. A „pumás pólót” viselő makettezőket mára megismerte, befogadta a magyar makettező társadalom. 

Bár egyes tagok már a kezdetek óta a Puma színeiben indultak a versenyeken, 2009-től mind több társunk kapcsolódott be a megmérettetésekbe. Mára büszkén mondhatjuk, hogy az eredményhirdetéseken bizony „sűrűn” szólítják klubtagjainkat, tovább öregbítve a Puma jó hírét. 

Ez tehát a Puma Makettklub múltja és jelene: barátságok, közös célok és eredmények története. Az alap, amely jövőnket meghatározza...